Close ColourMod

Nieuwe updates op Start-Gratis.nl

  start gratis

Beste leden,

Start-Gratis.nl is constant bezig met vernieuwen en verbeteren. Zo is er nu een zeer grote update gedaan aan het systeem waarbij veel punten verbeterd zijn, nieuwe functies zijn toegevoerd en er een nieuwe layout is geinstalleerd. De aanpassingen die gemaakt zijn, zijn tips van leden en eigen input.

De aanpassingen zijn kort uitgelegd op http://update-november-2010.start-gratis.nl/

Via deze e-mail willen wij iedereen vragen om start-gratis.nl nog eens te bezoeken en de nieuwe updates te bekijken. Het kan zijn dat er op enkele pagina's kleine aanpassingen nodig zijn om alles goed in de rubrieken te laten passen. Wij horen natuurlijk ook graag wat jullie van de updates vinden en eventuele andere tips.Ook is er bij deze aanpassingen een nieuwe voorwaarde ingevoerd. Dit is de volgende voorwaarde:

- Een beheerder mag maximaal 1 google adsense blok op een startpagina plaatsen.

Succes met het aanpassen van jullie pagina's!

Mitchell van Honk
Start-Gratis.nl

  • Written by Mitchell on 11.11.2010perfect

  • React
  • Written by on 16.08.2011ee

  • React
  • Written by on 16.08.2011
    [ ]    

Start-Gratis.nl
All rights reserved

Start-Gratis.nl
is onderdeel van Start-Gratis.nl

Algemene Voorwaarden
Disclaimer | Privacybeleid